Jordvarmeanlæg

Sammenlign pris og kvalitet på jordvarme - Bestil flere tilbud...

Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører.

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører.

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser.

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Jordvarme - Få op til 4 gratis tilbud på jordvarme
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Sidst opdateret: 11. februar 2020

Jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg er den opvarmningsform som kan give dig de største besparelser på varmeregningen. Især hvis du i dag har elvarme, oliefyr eller naturgasfyr, kan der være store besparelser at gøre. Det er ikke umuligt at kunne reducere ens varmeudgifter med 75 %, med jordvarme. Derudover, er det en miljøvenlig opvarmningsform, som både reducerer forureningen og CO2 udslippet. Forskning har vist, at CO2 udslippet reduceres med cirka 50 %.

Hvad er et jordvarmeanlæg?

Når et jordvarmeanlæg giver varme til dit hjem, sker det gennem anlæggets to elementer:

 • Jordslangen: Jordslangen graves ned i din have med en dybde på cirka en meter. I denne slange er der en såkaldt frostvæske, og det er her varmen i jorden bliver optaget.
 • Varmepumpen: Frostvæsken fra jordslangen løber ind til varmepumpen, der hæver temperaturen og sender frostvæsken videre til husets varmtvandsbeholder.

Et jordvarmeanlæg er både i stand til at generere varmt vand til bad, opvask o.l., men er også i stand til at varme din bolig op. Jordvarme fungerer året rundt.

Jordvarme - Fordele og begrænsninger

Jordvarme - Fordele

Der bliver stadig investeret mere og mere i jordvarme. Det er der en god grund til, da der er nogle åbenbare fordele ved det:

 • Jordvarmeanlæg giver billig varme: Mange mennesker investerer i jordvarme, fordi det giver dem store besparelser på varmeregningen. Som minimum vil du skære halvdelen af din varmeregning, og mange vil kunne spare endnu mere. Størrelsen på din besparelse afhænger af hvor stort dit forbrug er, samt din boligs muligheder for at øge jordvarmeanlæggets effektivitet (læs længere nede). Jo større dit forbrug er nu, jo mere kan du spare.
 • Jordvarme er miljørigtigt: Der er kommet stor fokus på miljøet. Hertil passer jordvarmeanlægget særdeles godt ind, da det er en miljøvenlig opvarmningsform. Har du i dag oliefyr, kan du reducere dit CO2 udslip med minimum 50 %. Et jordvarmeanlæg er dog ikke helt CO2 neutralt, da det behøver strøm til at fungere.
 • Jordvarme kræver ingen vedligeholdelse: Når først jordvarmeanlægget er installeret kræver det kun et minimum af vedligeholde, der består i, at installatøren kommer og ser til det engang imellem. Du skal ikke selv foretage dig noget. Endvidere behøver et jordvarmeanlæg ikke påfyldning af brændsel, som eksempelvis et fyr eller en brændeovn gør. Det er med andre ord selvkørende. Du styrer blot anlægget fra et styresystem inde i huset.
 • Jordvarmeanlæg øger din boligs værdi: Ved at investere i et jordvarmeanlæg laver du ikke kun direkte besparelser på din varmeregning, du øger også værdien på din bolig. Dette skyldes, at din bolig i fremtiden vil være mindre sårbar over for stigninger i energipriserne. Dermed øges efterspørgslen på din bolig og prisen vil stige.
 • Jordvarmeanlæg er støjfri: Du vil på ingen måde blive generet af støj fra jordvarmeanlægget.

Jordvarmeanlæggets begrænsninger

Selvom fordelene ved et jordvarmeanlæg er indlysende, skal du vide, at der også er nogle begrænsninger: Først og fremmest er det vigtigt at vide, at et jordvarmeanlæg er den dyreste opvarmningsform at anskaffe sig. Som minimum koster et jordvarmeanlæg 100.000 kr. og du skal ofte betale en endnu højere pris. Prisen på dit jordvarmeanlæg afhænger af hvor stort et varmeforbrug og -behov du har. Jo større et forbrug, desto højere pris vil jordvarmeanlægget koste. Hvis du overvejer at installere jordvarme i forbindelse med et nybyggeri, vil merinvesteringen i forhold til andre opvarmningsformer bliver mindre, fordi du alligevel skal ud og investere i varmtvandsbeholder, centralvarmeanlæg o.l.

Hvis du overvejer at investere i et jordvarmeanlæg, skal du først være sikker på, at dit hus er velisoleret. Hvis dit hus er dårligt isoleret betyder det, at varmen suser ud af huset. Dermed bliver besparelserne på varmeregningen mindre, og så bliver jordvarmeanlægget en alt for stor investering. Du bør derfor ikke investere i jordvarmeanlæg, hvis dit hus ikke er velisoleret. Blandt andet bør der i loftet været isoleret med minimum 250 millimeter.

Et jordvarmeanlæg kræver, at din have er stor. Dette skyldes, at jordslangen kræver meget plads, hvis den skal fungere ordentlig. Normalt plejer man at sige, at havearealet skal være tre gange så stort som husets areal. Og som minimum 300-400 kvadratmeter.

jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg og dets funktioner

Et jordvarmeanlæg kan producere varmt vand, der enten kan bruges til rumopvarmning eller til ren og skær brugsvand til bad, opvask o.l. Et anlæg virker således, at den energi der er i jorden bliver omdannet til varme. Varmeenergierne i jorden opstår som følge af varmen i selve jorden, samt solen der skinner på den. Teknisk fortalt, virker jordvarme på den måde, at jordslangen graves ned i jorden med en dybde på cirka en meter. Jordslangen er fyldt med en såkaldt frostvæske, og det er der, at varmen i jorden bliver samlet op. Jordens varme gør, at frostvæsken får en temperatur på cirka 5 grader. Når frostvæsken når denne temperatur, løber den igennem jordslangen og ind til varmepumpen. Varmepumpen ved et jordvarmeanlæg kan sammenlignes med luft til vand-varmepumper. Varmepumpens opgave er at opvarme frostvæsken. Dette sker gennem varmepumpens fire elementer:

 1. Fordamperen, der virker som varmeoptager
 2. Kondensatoren, der virker som varmeafgiver
 3. Kompressoren, der får temperaturen til at stige
 4. Drøvleventilen, der virker som regulator af frostvæske

Jordvarmeanlæggets varmepumpe virker således, at den opvarmede frostvæske fra jordslangen i første omgang bliver ført ind til fordamperen, der, som dens navn antyder, laver frostvæsken om til damp. Her udvindes der en energi, og denne energi sendes videre til kondensatoren. Kondensatoren samler varmen op i den udvundne energi, og sender den derefter videre til kompressoren, der får temperaturen til at stige ved at øge trykket i energien. Herfra sendes varmen ind i varmtvandsbeholderen. Den energi, der ikke udnyttes, omdannes igen til frostvæske og løber gennem drøvleventilen, der regulerer mængden, tilbage til jordslangen ude i jorden, hvorefter hele processen gentager sig. På den måde er jordvarmeanlægget 100 % selvkørende.

Du kan sammenligne jordvarmeanlæggets virken som et køleskabs: Køleskabet optager varmeenergi fra fødevarerne og sender den ud af køleskabet. På samme måde optager et jordvarmeanlæg varmeenergi i jorden, og sender den til varmepumpen og videre til varmtvandsbeholderen.

Jordvarmeanlæg beregner

Hvis du overvejer at anskaffe dig et jordvarmeanlæg til din bolig, er der naturligvis mange faktorer at være opmærksom på. Prisen er naturligvis en væsentlig faktor og vil med stor sandsynlighed spille en stor rolle for din beslutning.

Det kan være svært at beregne den nøjagtige pris for at få installeret jordvarme til sin bolig, da priserne vil variere ud fra flere faktorer. Eksempelvis vil nedenstående faktorer spille en rolle:

 • Beliggenhed
 • Valg af leverandør
 • Valg af mærke
 • Din bolig

Inden du vælger at anskaffe dig et jordvarmeanlæg, bør du i høj grad undersøge flere alternativer. Hvis du vælger at undersøge muligheden for jordvarme hos flere leverandører og installatører, vil du nemlig få den bedste mulighed for at beregne den optimale løsning til dit behov.

Jordvarme - Effektiv energikilde

Hvis du vælger at investere i et jordvarmeanlæg, vil effektiviteten være i top. Jordvarme er i høj grad en effektiv energiløsning til din bolig og vil komme flere parter til gode. Du vil bl.a. have muligheden for at spare en masse penge på din varmeregning, og du vil samtidig gøre miljøet en stor tjeneste, da et jordvarmeanlæg er langt mere miljøvenligt end eksempelvis et oliefyr.

Som tidligere nævnt vil jordvarme både give dig muligheden for at få opvarmet din bolig, samtidig med at du også får muligheden for opvarmet brugsvand. Derfor vil det være en optimal løsning til dig, som rent økonomisk har mulighed for at anskaffe dig jordvarme.

Kan jeg få et jordvarmeanlæg?

Hvis du overvejer et jordvarmeanlæg, bør du, for at sikre dig, at jordvarmeanlægget vil være en god løsning for dig, stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Er mit hus velisoleret? For at jordvarmeanlægget kan fungere optimalt, og dermed give dig de bedste besparelser, er det vigtigt, at huset er velisoleret. Ellers vil varmen ryge for let ud af huset, og jordvarmeanlægget skal dermed producere unødig meget varme. Dermed bliver din besparelser mindre, hvilket har indflydelse på, hvornår du har tjent den store investering, som et jordvarmeanlæg er, hjem. Som minimum skal dit hus være isoleret med 250 milliliter i loftet.
 • Hvor stor er min have? Jordvarmeanlæggets slange kræver, at der er godt med plads for, at den kan fungere optimalt. Som tommelfingerregel skal havens areal være tre gange så stort som husets, og minimum 300-400 kvadratmeter.
 • Hvilken jordtype har jeg i haven? Jordtypen vil spille en rolle for jordvarmeanlæggets effektivitet og ydeevne. Jordvarmeanlægget virker eksempelvis bedre med en lerholdig jord frem for en sandet jord, fordi jordens fugtighed er med til at bestemme evnen til at afgive varme til jordslangen.
 • Har jeg gulvvarme? Et jordvarmeanlæg virker bedst med vandbåren gulvvarme, da fremløbstemperaturen her er den laveste. Har du store radiatorer, kan jordvarme også godt betale sig, men hvis dine radiatorer er små, bør du udskifte dem i forbindelse med et jordvarmeanlæg
 • Kan jeg få tilladelse af kommunen? Der skal søges tilladelse hos kommunen, for at installere et jordvarmeanlæg. Blandt andet må jordslangen ikke graves ned i haven, hvis der er under 50 meter til vandboringer.

jordvarmeanlæg

Hvad skal man vide om jordvarmeanlæg?

En investering i et jordvarmeanlæg er en stor omgang for mange mennesker. Derfor er det også vigtigt, at alle faktorer er overvejet. Her ses en række ting, der er værd at vide:

Jordvarmeanlæggets pris?

Et jordvarmeanlæg er den dyreste opvarmningsform, der findes på det danske marked. Prisen på et anlæg afhænger af dit behov for varme. Jo større et forbrug du har, desto højere vil prisen på jordvarmeanlægget blive. Som minimum skal du betale 100.000 kr. for et anlæg. Et vejledende eksempel kan være, at et normalt isoleret hus på 130 kvadratmeter med et normalt forbrug, skal have et jordvarmeanlæg til cirka 125.000 kr.

Jordvarmeanlæggets installationsprocedure?

Installationen af anlægget må du ikke selv foretage. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kølemontør, der er godkendt til at arbejde med jordvarme. Du kan finde en oversigt over, hvilke montører der er godkendt her: Varmepumpeordningen

Typisk tager det nogle dage at installere jordvarme. Første trin af installationen af jordvarmeanlægget er, at jordslangen skal graves ned i haven. Dernæst skal de forbindes til varmepumpen, der er monteret inde ved huset. Du skal være opmærksom på, at der må påregnes en hel dag uden vand og varme i huset. Du skal huske, at du kan få tilskud til installationen af jordvarmeanlægget. Dette kan du få i form af håndværkerfradraget, der giver dig et skattefradrag på 12.200 kr. ved håndværkerarbejde. Du kan trække 12.200 kr. fra i skat for hver person i husstanden, der er fyldt 18 år. Derudover er det også muligt at få finansiel støtte i form af et energitilskud, hvis du ønsker at energirenovere din bolig.

Jordvarmeanlæggets levetid?

Jordslangen har en levetid på 40-50 år, mens varmepumpen har en levetid på cirka det halve. Dermed er et jordvarmeanlæg et langsigtet løsning.

Er jordvarme drevet af elektricitet?

Her er svaret ja. Det skal dog pointeres, at jordvarmeanlægget, selvom det er drevet af el, stadig er en miljørigtig løsning. Dette skyldes, at der produceres flere kWh varme, end der forbruges af kWh strøm. Du får dermed mere varme, end hvad du egentlig betaler for.

Hvordan påvirker et jordvarmeanlæg min have?

Selvom der graves en slange ned i haven, skal du ikke være nervøs for om haven tager skade. Haven og dennes planter vokser i almindelighed uden om de nedgravede slanger. Du skal blot huske, at der skal sås nyt græs efter, at gravearbejdet har været i gang. Med hensyn til frostvæsken i slangen, skal du vide, at selvom der er en meget lille chance for at den kan sive ud så er frostvæsken ikke skadelig på nogen måde.

Kan jordvarmeanlægget give nok varme?

Der har været nogle sager fremme med utilfredse kunder, der ikke mente, at deres jordvarmeanlæg gav dem den varme, som de havde brug for. Hvis du har hørt om disse sager, skal du vide, at der var tale om sager hvor husene var dårligt isolerede. Det er meget vigtigt, at dit hus ikke er dårligt isoleret.

Tilbud på jordvarme?

Har du besluttet dig for at bruge et jordvarmeanlæg som din varmekilde, og skal ud og finde et anlæg, er der nogle gode råd til hvad du skal huske. Husk altid at få råd og hjælp af professionelle, til at få defineret dit behov for størrelsen og ydelsen af jordvarmeanlægget.

Når du har gjort det, og er klar til at få tilbud, bør du altid få flere tilbud fra flere leverandører. På den måde sikrer du, at du får flere bud på, hvordan dine udfordringer bliver løst bedst. Endvidere er du også sikker på at få den bedste pris. Til højre på denne side, er det muligt at indsamle tilbud fra flere leverandører. Du skal blot udfylde formularen, hvor du definerer dine behov for dit jordvarmeanlæg. Derefter får du tilbud fra flere leverandører. Det er hurtigt, det er gratis, og det er 100 % uforpligtende for dig.