Sammenlign priser på jordvarme
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Få op til 4 tilbud her
Med 3 nemme trin
Med 3 nemme trin
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 18 april 2023

Jordvarmeanlæg: Find den bedste løsning til din bolig

Sådan reducerer du omkostningerne på din grønne investering

I Bygningspuljen kan du søge tilskud til blandt andet luft til vand varmepumpe, jordvarme og isolering. Tilskuddet dækker op til 20% af totalprisen.

Jordvarme priser

Leder du efter et jordvarmeanlæg, er du helt sikkert på udkig efter et til en god jordvarme pris. Du vil først  kunne få en nøjagtig pris, når en konsulent har tilset din bolig og udregnet, hvordan jordvarmeanlægget skal tilpasses.

Et jordvarmeanlæg koster som regel fra 100.000 kr. og opefter, afhængigt af dine krav til effektivitet, størrelsen på din bolig og din leverandør. Prisen opgøres pr. m2, altså jordslangens areal, og efter pumpens effektivitet. Bestiller du hos os, er prisen derudover altid inkl. montering - og det er ikke umuligt at reducere varmeudgifterne med 75% ved jordvarme. Du kan tilmed modtage et økonomisk tilskud, så prisen sænkes yderligere.

Priser på jordvarme*
Husareal Pris inkl. montering
140 m2 110.000 - 130.000 kr.
200 m2 120.000 - 140.000 kr.
250 m2 130.000 - 150.000 kr.
300 m2 140.000 - 160.000 kr.

*Priserne herover er vejledende priser og eksempler.

Værd at vide om prisen

Et jordvarmeanlæg er en stor investering, men husk på, at det vil have tjent sig selv ind på din varmeregning i løbet af 10-15 år. Derudover har du mulighed for at ansøge om energitilskud på op til 33.000 kr.

Hvad afhænger prisen på jordvarme af?

 • Dit varmeforbrug - jo større dit forbrug er, desto højere vil prisen på jordvarmeanlægget blive. Et vejledende eksempel kan være, at et normalt isoleret hus på 130 m2 med et normalt forbrug skal have en løsning til cirka 125.000 kr.
 • Jordslangens længde - jo længere slange, jo flere kW kan anlægget producere, hvilket betyder et dyrere anlæg. Slangen er normalt ca. 200-300 m lang, og jo længere slange, jo mere omfattende vil installationen være.
 • SCOP-værdi - et anlægs effektivitet måles i SCOP-værdi (Seasonal Coefficient of Performance), som viser, hvor effektivt anlægget er i løbet af årets forskellige årstider.
 • Leverandøren - de forskellige leverandører vil altid have varierende priser. Det er derfor altid nødvendigt at sammenligne flere, så du får et retvisende billede af prisniveauet i Danmark.

Vælger du et vertikalt jordvarmeanlæg, skal du være opmærksom på, at prisen vil være noget højere, da der skal graves en dyb, lodret brønd. Du kan anse det for at være en engangsinvestering, da jordslangen holder ca. 40-50 år og varmepumpen ca. 15. Der vil derfor være meget få yderligere udgifter forbundet med dit anlæg.

Jordvarmeanlæg er den opvarmningsform, der kan give dig de største besparelser på varmeregningen. Især hvis du i forvejen har elvarme, oliefyr eller naturgasfyr, kan der være store besparelser at hente på din varmeregning.

Bestil tilbud nu!

Det tager kun 2 minutter

Hvordan virker et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg virker ved, at en nedgravet jordslange optager jordens naturlige energi og omdanner den til varme. Varmeenergien i jorden opstår som følge af, at solens stråler rammer jorden og opvarmer jordlaget herunder. Det kan på den måde producere varmt vand, der enten kan bruges til rumopvarmning eller til ren og skær brugsvand til bad, opvask o.l.

Den bærende del af et anlæg er en jordslange. Den graves enten horisontalt eller vertikalt ned i jorden med en dybde på cirka hhv. 1 m eller 100 m, alt efter anlægstype. Jordslangen er fyldt med en såkaldt frostvæske, og det er i denne væske, at varmen i jorden bliver samlet op.

Jordlagets naturlige varme gør, at frostvæsken får en temperatur på cirka 5 grader celcius. Når frostvæsken når denne temperatur, løber den gennem jordslangen og ind i en varmepumpe. Varmepumpemodellen kan sammenlignes med luft til vand varmepumper, men ser ofte anderledes ud.

Jordvarme er i stand til at opvarme både din bolig og dit brugsvand. Det vil sige, at varmen kan anvendes i både varmtvandsbeholderen og i dine radiatorer. Det fungerer derudover året rundt. Derudover er det en miljøvenlig opvarmningsform, som både reducerer forureningen og CO2-udslippet. Forskning har vist, at CO2-udslippet reduceres med cirka 50%.

Husk isoleringen

Du bør altid tjekke, at din isolering er tilstrækkelig - og er den ikke, få efterisoleret dit hus. Ellers vil du ikke kunne opnå store besparelser på din varmeregning.

Sådan sendes varmen ind i boligen

Jordvarmepumpens opgave er at opvarme frostvæsken, så varmen kan sendes ind i boligen. Dette sker gennem varmepumpens fire elementer:

 • Fordamperen, der virker som varmeoptager.
 • Kondensatoren, der virker som varmeafgiver.
 • Kompressoren, der får temperaturen til at stige.
 • Drøvleventilen, der virker som regulator af frostvæske.

Ovenstående proces virker ved, at den opvarmede frostvæske fra jordslangen i første omgang bliver ført ind til fordamperen, der, som dens navn antyder, laver frostvæsken om til damp. Her udvindes der energi, og denne energi sendes videre til kondensatoren.

Kondensatoren samler varmen op og sender den derefter videre til kompressoren, der får temperaturen til at stige ved at øge trykket i energien. Herfra sendes varmen ind i varmtvandsbeholderen.

Den energi, der ikke udnyttes, omdannes igen til frostvæske og løber gennem drøvleventilen, der regulerer mængden, tilbage til jordslangen ude i jorden, hvorefter hele processen gentager sig. På den måde er hele processen 100% selvkørende.

Du kan sammenligne processen med den, der foregår i et køleskab: Køleskabet optager varmeenergi fra fødevarerne og sender den ud af køleskabet. På samme måde optager et jordslangerne varmeenergi i jorden og sender den til varmepumpen og videre til varmtvandsbeholderen.

Lyder jordvarme som noget for dig? Du kan her på siden nemt bestille op til 4 tilbud ved at udfylde formularen øverst på siden - helt gratis og uforpligtende.

Bestil tilbud nu!

Det tager kun 2 minutter

Installation af jordvarme

Du må ikke selv installere dit jordvarmeanlæg. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kølemontør, der er godkendt til at arbejde med denne type anlæg, især grunden kølevæsken, som kan være sundhedsskadelig at indånde. Du kan finde en oversigt over, hvilke montører der er godkendt her: Varmepumpeordningen.

Typisk tager installationen et par dage. Første trin er, at jordslangen skal graves ned i haven. Det betyder, at din græsplæne vil blive gravet op. Dernæst skal slangen forbindes til varmepumpen, der er monteret inde ved eller i huset.

Du skal være opmærksom på, at der må påregnes en hel dag uden vand og varme i huset, da anlægget skal kobles til din varmtvandsbeholder og dine radiatorer. Installatøren kan hjælpe dig med at afklare, om dine radiatorer er store nok til at kunne tilkobles anlægget. Er de ikke, vil du få kyndig vejledning i dette, så de kan udskiftes.

Værd at vide om nedgravningen

Selvom jordslangen skal graves ned under installationen, bliver dine planter, din have og dyrelivet ikke påvirket af gravearbejdet. Det eneste, der vil skulle omplantes, er din græsplæne. Du skal dog være opmærksom på, at du fremadrettet ikke må plante træer eller buske ovenpå området, hvor slangen ligger, ligesom du ikke må bygge f.eks. et skur eller opsætte en flagstang.

Hvad betyder COP-, SCOP- og SEER-værdi?

Når du skal kigge efter jordvarmepumper og deres effektivitet, kan du ikke undgå at støde på COP-, SCOP- og SEER-værdi. Disse tre værdier angiver, hvor effektivt anlægget er.

 • COP står for Coefficient of Performance og viser, hvor meget strøm der forbruges holdt op mod, hvad der produceres - dvs. effektiviteten. Denne værdi måles kun ud fra én temperatur og er derfor den mindst præcise af de følgende.
 • SCOP står for Seasonal Coefficient of Performance og denne angiver, ligesom COP-værdien, effektiviteten. Dog er temperaturerne anvendt til målingerne målt over flere årstider, hvilket giver et mere retvisende billede af effektiviteten. Du bør derfor se efter denne, når du leder efter et jordvarmeanlæg med en god effektivitet.
 • SEER står for Seasonal Energy Efficiency Ratio og er ligesom SCOP angivet ud fra flere årstider, dog med samme gennemsnitstemperatur. Denne faktor bruges dog sjældent, selvom den er meget præcis. Det vil derfor være SCOP, du skal kigge efter.

Fordele og ulemper ved jordvarme

Du kan herunder se både fordele og ulemper ved at få installeret jordvarme i din bolig. Husk på, at det naturligvis er op til dig, hvorvidt der herunder er tale om fordele eller ulemper.

Fordele ved jordvarme

 • Det giver billig varme: Mange danskere investerer i grøn energi og varme fra jorden, fordi det giver store besparelser på varmeregningen. Som minimum vil du kunne skære halvdelen af din varmeregning, og mange vil kunne spare endnu mere. Størrelsen på din besparelse afhænger af, hvor stort dit forbrug er. Jo større forbrug, jo mere kan du spare.
 • Det er miljørigtigt: Har du et oliefyr, kan du reducere dit CO2-udslip med minimum 50%. Et jordvarmeanlæg er dog ikke helt CO2-neutralt, da det behøver strøm for at fungere.
 • Det kræver ingen vedligeholdelse: Når først jordvarmeanlægget er installeret, kræver det minimal vedligeholdelse, der består i, at installatøren kommer og ser til det engang imellem. Du skal ikke selv foretage dig noget.
 • Det kræver ingen brændsel: Det kan eksempelvis være som et fyr eller en brændeovn gør. Det er med andre ord selvkørende. Du styrer blot anlægget fra et styresystem inde i huset.
 • Det øger din boligs værdi: Ved at investere i et jordvarmeanlæg laver du ikke kun direkte besparelser på din varmeregning, du øger også værdien på din bolig. Dette skyldes, at din bolig i fremtiden vil være mindre sårbar over for stigninger i energipriserne. Dermed øges efterspørgslen på din bolig, og prisen vil stige.
 • Det er støjfrit: Du vil på ingen måde blive generet af støj fra selve jordvarmeanlægget. Varmepumpen er derudover meget støjsvag.

fordele ved jordvarme

Bestil tilbud nu!

Det tager kun 2 minutter

Ulemper ved jordvarme

Selvom fordelene ved et jordvarmeanlæg er indlysende, skal du vide, at der også er ulemper og begrænsninger.

Først og fremmest er det den dyreste opvarmningsform at anskaffe sig. Som minimum koster et jordvarmeanlæg 100.000 kr. Prisen på dit jordvarmeanlæg afhænger af, hvor stort et varmeforbrug du har. Jo større et forbrug, desto højere pris.

Hvis du overvejer at installere jordvarme i forbindelse med nybyggeri, vil merinvesteringen i forhold til andre opvarmningsformer blive mindre, fordi du alligevel skal ud og investere i varmtvandsbeholder, centralvarmeanlæg o.l.

Du skal derudover være sikker på, at dit hus er velisoleret. Hvis dit hus er dårligt isoleret betyder det, at varmen suser ud af huset. Dermed bliver besparelserne på varmeregningen mindre, og så bliver det ofte en alt for stor investering. Du bør derfor ikke investere i et anlæg, hvis dit hus ikke er velisoleret.

Et jordvarmeanlæg kræver slutteligt, at din have er stor. Dette skyldes, at jordslangen kræver meget plads, hvis den skal fungere ordentligt. Normalt plejer man at sige, at havearealet skal være tre gange så stort som husets areal - og som minimum 300-400 kvadratmeter.

Værd at vide om jordvarmeanlæg

En investering i et jordvarmeanlæg er en stor beslutning for mange danskere. Her ses en række faktorer, der er værd at vide:

 • Levetiden - Jordslangen har en levetid på 40-50 år, mens varmepumpen har en levetid på lidt under det halve, ca. 10-15 år.
 • En eldrevet varmekilde - Anlægget drives af el, da varmepumpedelen kræver strøm. Det skal dog pointeres, at jordvarmeanlægget, selvom det er drevet af el, stadig er en miljørigtig løsning. Dette skyldes, at der produceres flere kWh varme end kWh strøm, der forbruges.
 • Kan kombineres med solceller - installerer du solceller, reducerer du dine udgifter til strøm og nedsætter dermed også dit CO2-udslip. Det er en både langsigtet og økonomisk løsning, da det er besparende og med en lang levetid. Dog vil investeringsprisen være højere.
 • Påvirkning af haven - Selvom der graves en slange ned i haven, skal du ikke være nervøs for, om haven tager skade. Haven og planterne vokser i almindelighed uden om de nedgravede slanger. Du skal blot huske, at der skal sås nyt græs efter, at gravearbejdet har været i gang.
 • Risiko for udslip - selvom frostvæsken i slangerne kan være skadelig, er risikoen for udslip minimal. Derudover skal anlægget tilses årligt af en godkendt installatør.
 • Skyggefald i haven - anlægger er afhængigt af, at der ikke er skygger, der dækker for din have eller græsplæne. Årsagen er, at jorden skal kunne opvarmes af solens naturlige lys. Det gøres bedst, når lyset kan falde direkte på plænen. Et enkelt træ eller to gør intet, men bor du f.eks. op ad en skov eller lignende, skal du undersøge dette nøje.

Jordvarmeproducenter og brands

På Jordvarmeanlægpris.dk kan du bestille op til 4 konkrete tilbud på din nye jordvarme løsning. Herunder kan du se en liste (ikke fuldkommen) over de producenter af jordvarmeanlæg, som vores samarbejdspartnere kan tilbyde dig:

 • Bosch
 • Danfoss
 • Vaillant
 • CTC
 • Vølund
 • DVI
 • Weishaupt
 • Metro Therm
 • Nilan

Overvejelser inden køb

Hvis du overvejer et jordvarmeanlæg, bør du stille dig selv følgende spørgsmål:

Er mit hus velisoleret?
For at jordvarmeanlægget kan fungere optimalt og give dig de bedste besparelser, er det vigtigt, at huset er velisoleret - ellers vil varmen ryge for let ud af huset, og jordvarmeanlægget skal dermed producere unødig meget varme.
Hvor stor er min have?
Jordvarmeanlæggets slange kræver, at der er godt med plads, for at den kan fungere optimalt. Som tommelfingerregel skal havens areal være tre gange så stort som husets og minimum 300-400 kvadratmeter.
Hvilken jordtype har jeg i haven?
Jordtypen vil spille en rolle for jordvarmeanlæggets effektivitet og ydeevne. Jordvarmeanlægget virker eksempelvis bedre med en lerholdig jord frem for en sandet jord, fordi jordens fugtighed er med til at bestemme evnen til at afgive varme til jordslangen.
Har jeg gulvvarme?
Et jordvarmeanlæg virker bedst med vandbåren gulvvarme, da fremløbstemperaturen her er den laveste. Har du store radiatorer, kan jordvarme også godt betale sig, men hvis dine radiatorer er små, bør du udskifte dem.
Kan jeg få tilladelse af kommunen?
Der skal søges tilladelse hos kommunen for at installere et jordvarmeanlæg. Blandt andet må jordslangen ikke graves ned i haven, hvis der er under 50 meter til vandboringer.
Kan jordvarmeanlægget give nok varme?
Der har været nogle sager fremme med utilfredse kunder, der ikke mente, at deres jordvarmeanlæg gav dem den varme, som de havde brug for. Hvis du har hørt om disse sager, skal du vide, at der var tale om sager, hvor husene var dårligt isolerede. Det er meget vigtigt, at dit hus ikke er dårligt isoleret.
Nyt om tilskud fra Bygningspuljen

Bygningspuljen er lukket. Den åbner igen i 2023.

Du kan læse mere i vores indlæg her: Tilskud til energibesparelser.

Med de høje priser på gas, olie og el kan det give mening at forbedre din bolig - selv uden tilskud.

Tilskud til jordvarme

Du kan få tilskud til installationen. Dette kan du få i form af håndværkerfradraget, der giver dig et skattefradrag på 12.900 kr. pr. person over 18 år i husstanden ved håndværkerarbejde. I 2022 bliver håndværkerfradraget afskaffes, og du skal have færdiggjort dit projekt inden d. 31. marts 2022 for at kunne trække fradraget fra i skat.

Bemærk, at håndværkerfradraget ikke dækker materialer eller installation, men kun håndværkeromkostningerne.

Derudover er det også muligt at få finansiel støtte i form af et energitilskud, hvis du ønsker at energirenovere din bolig. Du kan kun få tilskuddet, hvis du udskifter en ikke-CO2-besparende energikilde med en klimavenlig energikilde.

Bemærk, at du skal udfylde ansøgningen til energitilskuddet, inden installationen påbegyndes. Du skal først ansøge om et tilsagn til tilskud, derefter kan du underskrive en aftale med en installatør og udføre arbejdet. Efter dette skal du ansøge om at få udbetalt tilskuddet.

Tilbud på jordvarme

Har du besluttet dig for at anskaffe dig et anlæg som din varmekilde, og skal du ud og finde et anlæg, er der 3 gode råd til, hvad du skal huske.

 1. Husk altid at få hjælp af professionelle til at få defineret dit behov for størrelsen og ydelsen af jordvarmeanlægget.
 2. Husk altid at læse grundigt om produktet, inden du beslutter dig.
 3. Husk altid at sammenligne flere priser, før du takker ja til et anlæg.

Når du er klar til at få tilbud, bør du altid få flere priser fra flere leverandører. Øverst her på siden er det muligt at indsamle op til 4 tilbud fra flere leverandører. Du skal blot udfylde formularen, hvor du definerer dine behov. Det er hurtigt, det er gratis, og det er 100% uforpligtende for dig.

Bestil tilbud nu!

Det tager kun 2 minutter

Mere om dette emne