Indhent tilbud på jordvarme her
Modtag op til 4 tilbud på jordvarme
Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Jordvarme - Få op til 4 gratis tilbud på jordvarme
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!
Sidst opdateret: 12. oktober 2017

5 begreber om jordvarme du bør kende

Når man overvejer at etablere et jordvarmeanlæg, er man godt på vej til at få en sundere privatøkonomi og gøre sin bolig lidt grønnere. Vejen til at få et energivenligt jordvarmeanlæg kan være meget simpel, du kan eksempelvis vælge at udfylde formularen på Jordvarmeanlaegspris.dk, hvor du efterfølgende vil modtage tilbud fra udbydere som kan levere og montere et jordvarmeanlæg i din bolig.

Hvis du endnu ikke klar til at bestille tilbud, selvom de er gratis og uforpligtende, så kan du med fordel læse denne blog. Her har vi listet alle de nye begreber som du vil støde på. Der vil også være lidt generel info om, hvilke forudsætninger som skal være opfyldt, før man kan få jordvarme.

1. Jordvarme

Jordvarme, som hele denne side handler om, er den rest af solenergi som findes i stort set alle danske haver. Man kan indsamle denne energi og bruge den til at opvarme sin bolig. Energien under jordens overflade opstår, når solen skinner og opvarmer din have. En del af energien bliver herefter lagret under jordens overflade, denne restenergi kan omdannes til varme.

Omkring 1 - 2 meter under jorden er koncentrationen størst og det er derfor ofte i denne dybde at man vil “høste” fra. Man “høster” energien ved at etablere et jordvarmeanlæg, som består af jordvarmeslanger og en jordvarmepumpe.

Jordvarme kendes også som jordenergi. Der er ingen forskel på disse begreber og  begge dækker over den varme / energi som naturligt findes i jorden.

2. Jordvarmeslanger

For at kunne gøre brug af den solenergi som findes i jorden skal man bruge jordvarmeslanger. Jordvarmeslangerne skal graves ned i haven ved den bolig, som skal gøre brug af jordvarme. Eftersom, at koncentrationen af energi er størst mellem 1 - 2 meter under jorden er det også i denne dybde at jordvarmeslangerne skal graves ned.

Slangerne som ligger under jordens overflade fyldes med frostvæske som cirkulerer rundt i systemet. For at slangerne kan udvinde mest mulig energi fra jorden, skal de ligge med en intern afstand på 1 - 1½ meter fra hinanden. Derved kan frostvæske indsamle energi fra mest mulig jord.

Slangerne skal også have en vis længde for at kunne indsamle nok energi til at opvarme din bolig. Et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter skal have mellem 420 og 560 meter jordvarmeslange gravet ned i haven. Et begreb man muligvis også vil støde på når man læser om jordvarme er jordvarmerør.

Jordvarmerør er dog det samme som jordvarmeslanger, det afhænger blot af, hvad man vælger at kalde dem for. Der er altså ingen forskel på om en leverandør skriver jordvarmerør-system eller jordvarmeslanges-system, både rør og slange har samme funktion.

3. Jordvarmepumpe

Udover et nedgravet rør / slange-system, består et jordvarmeanlæg af en jordvarmepumpe, som står for, at omdanne den energi som frostvæsken transporterer, til varme. En jordvarmepumpe fungerer på den måde, at den væske som når frem til pumpen med energi først fordamper og derefter kondenseres.

Den kondenserede væske sendes derefter videre ind en generator. Denne process gør det muligt for jordvarmepumpen at sende varmen ud i radiatorer eller som gulvvarme. Det er en god ide at rense sin jordvarmepumpe et halvt år efter den er blevet installeret. Efterfølgende er en årlig rengøring normalt nok.  

4. Lodret jordvarme

Som allerede nævnt kræver det en have af en vis størrelse at kunne få etableret jordvarme. Hvis du bor i en bolig hvor din have ikke er stor nok, eller, hvis din have ikke modtager nok sollys til, at du kan benytte dig af konventionel jordvarme så findes der et alternativ som kaldes lodret jordvarme.

Lodret jordvarme, bygger på de samme overordnede principper som den vandrette jordvarme. Den store forskel er dog, at ved lodret jordvarme benytter man sig ikke af et system af jordvarmeslanger, men af én enkelt slange som graves mellem 120 - 180 meter ned i jorden.

Man behøves ikke en stor have, eller en have som modtager sollys for at benytte sig af denne type jordvarme. Dette skyldes, at jorden har en konstant temperatur på 6 - 8 grader ved en dybde på 120 - 180 meter. Man kan også vælge at benytte sig af lodret jordvarme, hvis man ikke er interesseret i at få sin have gravet op.

En anden stor forskel på lodret og almindelig jordvarme er prisforskellen. Lodret jordvarme kræver en del mere arbejde eftersom man skal meget dybt ned under jordens overflade. Det koster derfor også en del mere at få etableret et lodret jordvarmeanlæg. Der vil derfor også gå længere tid før, at investeringen er tjent hjem, sammenlignet med almindelig jordvarme.

5. Geotermisk varme

Et andet begreb som man bør vide noget om, hvis man overvejer at etablere jordvarme er geotermisk varme. Dette begreb går også ud på at udnytte den energi, som findes naturligt i jorden. Den store forskel fra geotermisk varme og jordvarme er, hvordan det opstår og hvem der kan benytte sig af det.

Geotermisk varme stammer ikke fra solen, men fra jordens indre. Kernen af jorden er flere tusinde grader varm, hvilket gør at selv de øverst lag har meget varme og damp. Mange har sikkert set eller hørt om gejsere, som eksempelvis findes i lande som Island. Disse gejsere opstår fordi, at varmen fra jordens kerne er tættere på overfladen her og derfor fordamper den væske som findes i området.

For at kunne benytte sig af geotermisk varme er det nødvendigt at komme ned i omkring 2 kilometers dybde, hvilket er forbundet med så store økonomiske udgifter at det ofte ikke er muligt for private at benytte sig af geotermisk varme.

Geotermisk varme benyttes desuden ikke til at generere varme, selvom det antydes af navnet. Man omdanner den varme man henter fra jorden til at producere strøm.

Forudsætninger for at få jordvarme

For at kunne benytte dig af jordvarme er der visse forudsætninger, som skal være på plads før, at det vil give mening ud fra et økonomisk rationale at investere i et jordvarmeanlæg. Desuden kan din bolig og / eller have, være placeret således, at du ikke vil kunne få et byggeprojekt godkendt.  

For at det skal kunne betale sig at etablere et normalt jordvarmeanlæg hvor slangerne ligger i et vandret system skal din have, som allerede skrevet, være omkring 3 - 4 gange så stor som den bolig der skal opvarmes.  

Det kan også have indflydelse på lønsomheden af investeringen, om din have modtager sol nok. Jordvarmen, som lagres i jorden kommer fra solen og derfor er det vigtigt, at din have ikke har mange store træer, som kan skygge for solen.

Du bør også før du igangsætter dit jordvarme projekt, undersøge om der er planlagt byggerier i dit nabolag, som vil kunne skygge for solen. Husk også altid at kontakte din kommune, da de skal godkende projektet. Hvis din have ligger for tæt på drikkevandsboringer, bevaringsværdige bygninger eller lignende, vil du dog oftest få afslag.