Jordvarmeslanger

Sammenlign pris og kvalitet på jordvarmeslanger - Bestil flere tilbud...

Spar tid

Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører.

Spar penge

Du kan spare op til 50% ved at sammenligne tilbud fra de bedste leverandører.

Gratis og uforpligtende

Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser.

Omtale og anbefalinger:
OK
Penge
bolio
energi
Få op til 4 tilbud her Jordvarme - Få op til 4 gratis tilbud på jordvarme
Det tager under et minut!
Det tager under et minut!
Sidst opdateret: 22. februar 2019

Info om jordvarmeslanger

Mange mennesker anvender ordet jordvarmeslanger som et synonym for et samlet jordvarmeanlæg. Det er i princippet heller ikke helt forkert, men sandheden er, at jordvarmeslangerne blot er den ene del af et samlet jordvarmeanlæg.

Jordvarmeslangen er nemlig den del af jordvarmeanlægget, der graves ned i haven. Det er, som navnet antyder, en slange, der graves ned i jorden, for derved at kunne optage den varme, der er i jorden.

Hvad er en jordvarmeslange?

Et samlet jordvarmeanlæg består af to dele:

Jordvarmeslangen er den del, der graves ned i haven. Jordvarmeslangens opgave er at optage den varme, der er i jorden. Det sker via en frostvæske, der løber igennem slangen. Når væsken opnår en temperatur på 5 grader, løber den fra jordvarmeslangen og videre ind til varmepumpen. Varmepumpens opgave er at opvarme væsken. Væskens temperatur hæves gennem varmepumpens kompressor, efter at den har været igennem en fordamper og en kondensator. Når væsken har den ønskede temperatur, bliver den sendt ind til husets varmtvandsbeholder, hvor vandet i denne bliver varmet op. Den energi, der ikke udnyttes omdannes igen til væske, og sendes tilbage til jordvarmeslangen, hvor hele processen starter forfra. På den måde er jordvarmeanlægget selvkørende.

Da jordvarmeslangen som minimum skal være 150 meter lang, er det vigtigt, at din have har stor størrelse, for at jordvarmeslangen har de bedste forudsætninger.

Fordele ved en jordvarmeslange

Der er flere grunde til, at flere og flere vælger en jordvarmeslange som deres varmekilde:

  • Jordvarmeslangen giver store besparelser på varmeregningen: Hvis dit hus og have opfylder forudsætningerne, er jordvarmeslangen den varmekilde, der kan give dig de største besparelser på din varmeregning. Der er set flere tilfælde, hvor folk, der er skiftet fra oliefyr, har sparet 75-80 % på deres varmeregning. Det er altså rigtig mange penge! Hvor meget du helt præcist kan spare ved at skifte til en jordvarmeslange, afhænger af dit forbrug, din nuværende varmekilde, samt størrelsen på dit hus, og hvor godt det er isoleret.
  • Jordvarmeslangen er miljøvenlig: De senere år har fokus på miljøvenlighed været tiltagende. I den forbindelse, er det en rar ting at vide, at jordvarmeslangen ikke er belastende overfor vores natur. Jordvarmeslangen er ikke helt CO2 neutral, da der kræves strøm, men en god tommelfingerregel er, at du reducerer dit CO2 udslip med cirka 50 %.
  • Jordvarmeslangen øger værdien på din bolig: Da jordvarmeslangen gør, at du bliver selvforsynende med varme, betyder det samtidig, at dit hus i fremtiden bliver mindre afhængig af priserne på energi. Derfor vil efterspørgslen efter dit hus stige, og prisen vil derfor udvikle sig positivt. Netop derfor er banker også ofte meget villige til at låne penge til jordvarme.
  • Jordvarmeslange kræver ingen vedligeholdelse: Som eksempelvis ved naturgas- olie- eller pillefyr, kræves det, at du påfylder brændsel jævnligt. Da jordvarmeanlægget er selvkørende, skal du ikke foretage dig noget, for at holde det kørende. Den eneste form for vedligeholdelse ses i form af, at installatøren cirka en gang om året kommer og tilser jordvarmeslangen og varmepumpen.

Se denne video, der viser, hvordan jordvarmeslanger virker. Videoen er udarbejdet af Klimahaanvaerkerne.dk

Krav til jordvarmeslangen

Før du beslutter dig for at investere i en jordvarmeslange, er det vigtigt, at du tjekker, at visse forudsætninger er opfyldt. Er de ikke det, er det ikke sikkert, at jordvarmeslangen er løsningen for dig.

For at du kan få det optimale ud af jordvarmeslangen, bør disse forudsætninger være opfyldt:

  • Jordvarmeslangen kræver en stor have: For at jordvarmeslangen har de bedste forudsætninger, for at kunne optage varmen, skal slangen graves ned på en bestemt måde. Det betyder, at din have skal være stor nok til at slangen kan graves ned på den påkrævede måde. Derfor skal dit haveareal være cirka tre gange så stort som din boligs, og minimum 300-400 kvadratmeter.
  • Jordvarmeslanger kræver et godt isoleret hus: Hvis dit hus ikke er ordentlig isoleret, vil det betyde, at den varme, som der bliver produceret, vil forsvinde ud af huset. Dette gør, at jordvarmeslangen skal producere unødigt meget varme, hvilket betyder, at din besparelse bliver lille eller ikke-eksisterende. Og det er derfor ikke sikkert, at det kan betale sig rent økonomisk for dig. Som minimum skal dit hus være isoleret med 250 milliliter i loftet. Du bør derfor få tjekket din isolering, inden du investerer i jordvarmeslanger.
  • Du skal have tilladelse af kommunen til grave jordvarmeslangen ned: En anden vigtig ting du skal huske, er at ansøge kommunen om tilladelse til at nedgrave jordvarmeslangen. Blandt andet er det et krav, at jordslangen ikke graves ned mindre 50 meter fra vandboringer med drikkevand. Du plejer at kunne finde ansøgningsskemaer i din kommunes teknik- og miljøforvaltning. I nogle kommuner, kan du også finde ansøgningsskemaet på deres hjemmeside. .

Pris på jordvarmeslanger

Jordvarme har, inden for vedvarende varme, den højeste anskaffelsespris. Prisen varierer meget, men som minimum koster et samlet jordvarmeanlæg 100.000 kroner, og det er kun, hvis dit hus er lille. Prisen varierer efter husets størrelse, husstandens forbrug, samt varmepumpens virkningsgrad.

Den dyreste del af jordvarmeanlægget, er varmepumpen. Hvis du i forvejen har varmepumpen, og kun behøver jordvarmeslangen, skal du regne med at betale mellem 3.000-12.000 kroner. Dertil skal du også lægge prisen på installationen og nedgravningen af jordvarmeslangen. Husk, at du her har mulighed for at anvende håndværkerfradraget.

Værd at vide om jordvarmeslanger

Skal jordvarmeslangen nedgraves eller nedpløjes?

Normalt er det en nedgravning, der sker i forbindelse med at lægge jordslangen i jorden. Kort sagt ses forskellen på nedgravning og nedpløjning i form af, hvor meget jord, der graves op ad jorden. Ved nedgravning graves store mængder jord op for at gøre plads til slangen, mens der ved nedpløjning blot sker en regulær pløjning af jorden. Med andre ord betyder det, at der ved nedpløjning ikke svines så meget som ved nedgravning

Ødelægger jordvarmeslangen min have?
Jordvarmeslangen kan på ingen måde ødelægge din have. Naturligvis skal du regne med at skulle så nyt græs efter, at jordvarmeslangen er gravet ned, men øvrige planter tager ikke skade.

Hvad sker der, hvis væsken siver ud af slangen?
Det er ikke umuligt, at der går hul på jordvarmeslangen, og der derved vil lækkes væske. Chancen er dog meget lille, og sker det, har det ingen betydning for din have. Væsken er nemlig ikke forurenende. Du skal dog være opmræksom på, at du naturligvis skal have repereret jordvarmeslangen, så den igen kan virke optimalt.

Hvor lang er levetiden på jordvarmeslangen?
Levetiden på jordvarmeslangen er på cirka 40-50 år. Du skal dog være opmærksom på, at varmepumpens levetid kun er på cirka det halve.

Vil du have tilbud på jordvarmeslanger?

Hvad enten du ønsker at investere i et samlet jordvarmeanlæg, eller blot jordvarmeslangen, er der her nogle gode råd, inden du går ud og undersøger markedet.

Husk altid at få råd og hjælp af professionelle fagmænd, når du skal have defineret dit behov for størrelsen og ydelsen af jordvarmeanlægget. Når du har gjort det, og er klar til at få tilbud, bør du altid få tilbud fra flere leverandører. På den måde sikrer du, at du får flere bud på, hvordan dine udfordringer bliver løst bedst. Endvidere er du også sikker på at få den bedste pris.

Her på Jordvarmeanlægpris.dk er det muligt at indsamle tilbud fra flere leverandører. Du skal blot udfylde formularen, hvor du definerer dine behov for dit jordvarmeanlæg. Derefter får du tilbud fra flere leverandører. Det er hurtigt, det er gratis, og det er uforpligtende for dig.